NV_THUE: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT TRÊN PHẦN MỀM MISA SME.NET1. Từ phút 1:00 đến 7:20: Hướng dẫn các bước kê khai và kỳ kê khai
2. Từ phút 7:20 đến 11:40: Thời điểm ghi nhận thuế GTGT
3. Từ phút 11:40 đến 23:30: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên Misa SME.net
4. Từ phút 23:30 đến hết: Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT và xử lý lỗi java
Xem thêm:
1. Hướng dẫn tải và cài đặt misa:

2. Hướng dẫn tạo danh mục

3. Hướng dẫn nhập số dư ban đầu

4. Hướng dẫn hạch toán CCDC

5. Hướng dẫn hạch toán chi phí trả trước

6. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT thủ công

7. Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

8. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Nguồn: https://game911.vn

Xem thêm bài viết khác: https://game911.vn/cong-nghe/

1 Comment

  • Thanh Kiềm Nguyễn

    đã kê khai thuế tài nguyên hằng tháng xong .cuối năm quyết toán thuế tài nguyên tren phần mềm mà không thấy mẫu Qt thuế tài nguyên năm ?????

    May 20, 2020 - 4:13 am Reply

Leave A Comment

Your email address will not be published.