khu đô thị Việt Hưng view từ fly came

2
54Khu đô thị Việt Hưng là khu đô thị được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng giao thông cũng như hạ tầng tiện ích, có tuổi đời khoảng 10 năm, khu đô thị này vực dậy sự phát triển của quận mới Long Biên phía Đông Bắc thủ đô Hà Nội. Ban đầu dự kiến xây dựng quy mô này để đền bù cho cư dân khu phố cổ, nhưng dần dần dân số tập trung thì đây là điểm đến lý tưởng của các gia đình trẻ quanh khu đô thị này và cư dân ngoại tỉnh

Nguồn: https://game911.vn

Xem thêm bài viết khác: https://game911.vn/bat-dong-san/

2 COMMENTS

 1. https://medium.com/@chungculongbien/v%C3%AC-sao-n%C3%B3i-hc-golden-city-l%C3%A0-chung-c%C6%B0-cao-c%E1%BA%A5p-c3df6e1e1d84
  https://medium.com/@chungculongbien/%C4%91%C6%A1n-v%E1%BB%8B-ph%C3%A2n-ph%E1%BB%91i-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-hc-golden-city-e5a1a47b7785
  https://medium.com/@chungculongbien/chung-c%C6%B0-hc-golden-city-319-b%E1%BB%93-%C4%91%E1%BB%81-fdc03e7a36f4
  https://medium.com/@chungculongbien/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-c%C4%83n-h%E1%BB%99-chung-c%C6%B0-hc-golden-city-c%C3%B3-g%C3%AC-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-db88112c25d5

  https://medium.com/@chungculongbien/l%E1%BB%A3i-th%E1%BA%BF-v%C6%B0%E1%BB%A3t-tr%E1%BB%99i-c%E1%BB%A7a-hc-golden-city-ph%C3%ADa-%C4%91%C3%B4ng-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-f3f5d29bfbd7

  https://medium.com/@chungculongbien/hc-golden-city-long-bi%C3%AAn-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB-b255b59547ed

  https://medium.com/@chungculongbien/l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-hc-golden-city-v%C3%AC-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-con-em-ch%C3%BAng-ta-6346af8e005e
  https://medium.com/@chungculongbien/ch%E1%BB%8Dn-nh%C3%A0-cho-m%C3%ACnh-ch%E1%BB%8Dn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-cho-con-d%E1%BB%85-hay-kh%C3%B3-dd9ba36c49bf
  https://medium.com/@chungculongbien/t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-khu-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-qu%E1%BA%ADn-long-bi%C3%AAn-85c7e7247bd

  https://medium.com/@chungculongbien/c%E1%BA%A9m-nang-ph%C3%A1p-l%C3%AD-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-5371ecde7ac4
  https://medium.com/@chungculongbien/nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-l%C6%B0u-%C3%BD-khi-mua-c%C4%83n-h%E1%BB%99-tr%E1%BA%A3-g%C3%B3p-9d8825666048
  https://medium.com/@chungculongbien/t%E1%BB%91p-5-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%E1%BA%A7y-%C4%91%E1%BB%A7-ph%C3%A1p-l%C3%BD-v%C3%A0-%C4%91%C3%A1ng-s%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-long-bi%C3%AAn-9b72106f5124
  https://medium.com/@chungculongbien/c%E1%BA%A9m-nang-ch%E1%BB%8Dn-nh%C3%A0-chung-c%C6%B0-qu%E1%BA%ADn-long-bi%C3%AAn-cdddb39dbcba
  https://medium.com/@chungculongbien/c%C4%83n-h%E1%BB%99-chung-c%C6%B0-ch%E1%BB%8Dn-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-c%E1%BB%ADa-hay-ban-c%C3%B4ng-6282ca4417c8
  https://medium.com/@chungculongbien/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-homeland-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-thanh-76c0e4fb0e2a
  https://medium.com/@chungculongbien/chung-c%C6%B0-valencia-garden-long-bi%C3%AAn-b636104eb1a7
  https://medium.com/@chungculongbien/chung-c%C6%B0-ruby-city-ct2-long-bi%C3%AAn-eb9c397ef0ec

  https://medium.com/@chungculongbien/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-green-park-ct15-vi%E1%BB%87t-h%C6%B0ng-ca401f7062e2
  https://medium.com/@chungculongbien/v%C3%AC-sao-n%C3%B3i-ruby-city-ct3-l%C3%A0-c%C4%83n-h%E1%BB%99-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-t%E1%BB%91t-a50f3889b05c
  https://medium.com/@chungculongbien/c%C4%83n-h%E1%BB%99-nh%E1%BB%8F-xinh-ch%E1%BB%89-g%E1%BA%A7n-800-tri%E1%BB%87u-t%E1%BA%A1i-long-bi%C3%AAn-d716daa34170

  https://medium.com/@chungculongbien/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-ruby-city-ct3-ph%C3%BAc-l%E1%BB%A3i-2cb894aaa820
  https://medium.com/@chungculongbien/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-xanh-chung-c%C6%B0-eco-home-ph%C3%BAc-l%E1%BB%A3i-ce32a16dc3bc
  https://medium.com/@chungculongbien/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-eco-city-long-bi%C3%AAn-4a662bd565a5
  https://medium.com/@chungculongbien/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-n08-giang-bi%C3%AAn-3fafa117b441
  https://medium.com/@chungculongbien/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-th%E1%BA%A1ch-b%C3%A0n-lakeside-6917f52fdb96

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here