Cách tăng 5000 bạn bè trên facebook | Phần mềm auto kết bạn facebook miễn phíCách tăng 5000 bạn bè trên facebook | code auto kết bạn facebook miễn phí
AUTO KẾT BẠN VỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

-nhóm liên quan đến sản phẩm của mình
-nick mới không nên làm nhé
-sau khi tìm xong các bạn kích vào like của bài viết hoặc video nhé
-ấn f12 – consle – xuống cuối-dán code vào
– nhập 10.000 10s kết bạn với nick mới
-nhập số lượng nick muốn kết bạn – nên dưới 100
Đăng kí và chia sẻ – và vào nhóm hỗ trợ bán hàng sẽ có code nhé…
=================================
Lấy code miễn phí nè
bạn chia sẻ lên trang facebook và đăng kí kênh… sau đó chụp ảnh lại gửi vào nhóm dưới đây nhé
Nhóm Hỗ Trợ Nhau Bán Hàng:

====================================
LIÊN HỆ

Facebook :

Điện thoại : 0984001780
=========================
Phần mềm auto kết bạn facebook miễn phí

Nguồn: https://game911.vn

Xem thêm bài viết khác: https://game911.vn/phan-mem/

5 Comments

 • Đạo Phạm hoàng

  Vào nhóm nào b

  June 13, 2020 - 1:54 am Reply
 • Thầy Hoàng

  Nó ghi là that did not work bạn ơi

  June 13, 2020 - 1:54 am Reply
 • LNLS REMIX

  javascript:

  var delayInput = prompt("Delay between actions (ms)", "1000");

  var stopAfter = prompt("Stop after how many friend requests are sent?", "100");

  var workDelay = parseInt(delayInput, 10);

  var loading = document.createElement("div");

  loading.setAttribute("id", "noni_loading");

  loading.setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(255,255,255,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; z-index: 1000; padding: 12px;");

  document.body.appendChild(loading);

  document.getElementById("noni_loading").innerHTML = "No friends added.";

  var inputs = document.querySelectorAll('.FriendRequestAdd:not(.hidden_elem)');

  var i=0;

  var delay=0;

  var cont=true;

  var stopAfterNumber=0;

  if(parseInt(stopAfter, 10)>inputs.length) {

  stopAfterNumber=inputs.length;

  } else {

  stopAfterNumber=parseInt(stopAfter, 10);

  }

  function addFriends(max){

  if(inputs.length<=0) {

  document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(140,60,60,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; color: #fff; z-index: 1000; padding: 12px;");

  document.getElementById("noni_loading").innerHTML = "No 'Add Friend'-buttons found :(";

  alert("That didn't work…");

  document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "display: none;");

  } else {

  if(workDelay <= 0) {

  delay=0;

  } else if(workDelay <= 10) {

  delay=workDelay+(Math.floor((Math.random()*5)));

  } else {

  delay=workDelay+(Math.floor(Math.random()*(0.1*delay))-(0.05*workDelay));

  }

  if(i<stopAfterNumber) {

  inputs[i].click();

  document.getElementById("noni_loading").innerHTML = i+" friends added. "+delay+"ms waiting…";

  cont=true;

  } else {

  document.getElementById("noni_loading").innerHTML = i+" friends successfully added!";

  document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(60,140,60,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; color: #fff; z-index: 1000; padding: 12px;");

  cont=false;

  }

  i++;

  if(cont==true) {

  setTimeout(addFriends, delay);

  } else {

  alert("Success!");

  document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "display: none;")

  }

  }

  }

  addFriends();

  June 13, 2020 - 1:54 am Reply
 • Khánh Trình Nguyễn

  nội dung code k khả dụng

  June 13, 2020 - 1:54 am Reply
 • Bảo Ngọc JenDy

  code đâu ?

  June 13, 2020 - 1:54 am Reply

Leave A Comment

Your email address will not be published.